☀️ Napfény Szociális Központ ✉️ office@napfeny.ro 📱 +40-733-068-186 Română

Cseperedő

szolgáltatásaink

Cseperedő

A Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontban, közismert nevén Cseperedő programban a Gyulafehérvári Caritas munkatársai játékos formában fejlesztik a 0-6 éves gyermekek olyan alapkészségeit, mint a nagymozgás, egyensúly, tájékozódás, beszéd, szociális készség, figyelem, emlékezet, ritmusérzék. Hangsúlyt fektetnek a kisgyermek fejlődésének nyomon követésére, a szülő-gyermek kapcsolat mélyítésére, a kisgyermekes családok szocializálására és a modellnyújtásra.

A programok felépítése a gyerekek korosztályának és szükségleteinek megfelelően a tevékenységek egyéni vagy csoportos formában heti rendszerességgel zajlanak. A gyermekek és szüleik év közben az épp aktuális ünnepnek megfelelő tematikus közösségformáló tevékenységeken vesznek részt, megtapasztalva a közösség megtartó erejét.

📣 A programot Gyergyócsomafalva Polgármesteri Hivatala támogatja.